Contributie met ingang van 1 oktober 2014

                                  

                      Automatische incasso                                                          

 

 
per seizoen per maand
Dans volwassenen
(12 maanden)
€ 150,00 € 12,50
Kinderen
(8 maanden)
€ 65,00
Zang € 114,00 €  9,50
Donateurs
€ 15,00
Inschrijfgeld
(Eenmalig)
€ 8,00

Banknummer van de Penningmeester Machar:
 
NL60INGB0003555154

BIC code: INGBNL2A
 
Als u MACHAR wilt machtigen om periodiek uw contributie te innen, download dan het Machtigingsformulier