Werelddansvereniging MACHAR Dordrecht

Contributie: 


per seizoen [12 maanden]

per maand

Dans volwassenen             

€ 162

€ 13,50

Zang

€ 150

€ 12,50

Donateurs

€ 15


Inschrijfgeld [eenmalig]

€ 8

Rekeningnummer van de penningmeester van Machar: NL60INGB0003555154,      BIC Code INGBNL 2A

Als je Machar wilt machtigen om automatisch de contributie te innen, download dan het machtigingsformulier.

Machtigingsformulier automatische incasso
Machtigingsformulier per 1 okt 2017.pdf (98.51KB)
Machtigingsformulier automatische incasso
Machtigingsformulier per 1 okt 2017.pdf (98.51KB)