Werelddansvereniging MACHAR Dordrecht

Contributie: 


per seizoen [12 maanden]

per maand

Dans volwassenen             

€ 150

€ 12,50

Zang

€ 114

€ 9,50

Donateurs

€ 15


Inschrijfgeld [eenmalig]

€ 8

Rekeningnummer van de penningmeester van Machar: NL60INGB0003555154,      BIC Code INGBNL 2A

Als je Machar wilt machtigen om automatisch de contributie te innen, download dan het machtigingsformulier.

Machtigingsformulier automatische incasso
Machtigingsformulier automatische incasso 2017.pdf (92.05KB)
Machtigingsformulier automatische incasso
Machtigingsformulier automatische incasso 2017.pdf (92.05KB)