Werelddansvereniging MACHAR Dordrecht

Voorjaarsfeest met Orkest Mista en optreden van Mie Katoen.

[Foto's: Peter van Riel, Olivier en Margreet]